Viste du?

  1. EL-arbejde på de faste installationer kræver autorisation.
  2. Uforklarlige” PC-problemer skyldes tit en manglende jordforbindelse.
  3. Du kan sikre din computer mod datatab ved strømsvigt ved at få monteret en såkaldt UPS. Og en overspændings beskyttelse
  4. Den hyppigste årsag til EL-BRAND er “forkert udførte installationer”